CJENOVNIK SMJEŠTAJA SVIH HOTELA ZA HISPU

Etno selo „Stanišići“:

Soba Cijena u KM

1/1 85

1/2 69

1/3 55

U navedene cijene uključen doručak. Boravišne takse 2,50 KM po osobi/danu nisu uračunate u cijenu.

LINK

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Hotel Intergaj:

Soba Cijena u KM

1/1 90

1/2 62

1/3 56

U navedene cijene uključen doručak. Boravišne takse 2,50 KM po osobi/danu nisu uračunate u cijenu.

LINK

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Hotel Drina:

Soba Cijena u KM

1/1 102

1/2 76

1/3 73

U navedene cijene uključen doručak. Boravišne takse 2,50 KM po osobi/danu nisu uračunate u cijenu.

LINK

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Hotel Balkan:

Soba Cijena u KM

1/1 143

1/2 110

1/3

U navedene cijene uključen doručak. Boravišne takse 2,50 KM po osobi/danu nisu uračunate u cijenu.

LINK

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Hotel Brčko-Gas:

Soba Cijena u KM

1/1 99

1/2 53

1/3 59

1/4 51

U navedene cijene uključen doručak. Boravišne takse 2,50 KM po osobi/danu nisu uračunate u cijenu.

LINK

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''