3. MEĐUNARODNI KONGRES
HISPA i JZU Bolnice “Sveti Vračevi” Bijeljina

Zaštita srca i krvnih sudova - svetski rezultati u regionalnom okruženju
- uspeh HISPA programa

Kongres se održava pod pokroviteljstvom Predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika,
uz blagoslov Patrijarha Srpskog gospodina Porfirija.

Pokrovitelji su i Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite u Vladi Republike Srpske kao i
Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje u Vladi Republike Srpske
U organizaciji sa:
Medicinski fakultet Foča
Medicinski fakultet Banja Luka
Partnerske organizacije:
Društvo doktora medicine Republike Srpske
Udruženje kardiologa Republike Srpske
Udruženje endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske
Udruženje neurologa Republike Srpske
Udruženje doktora porodične medicine Republike Srpske
Udruženje pulmologa Republike Srpske

3rd INTERNATIONAL CONGRESS
HISPA & PHI Hospital "Sveti Vračevi" Bijeljina

Protection of the heart and blood vessels - global results in a regional environment
- the success of the HISPA program

The Congress is held under the general patronage of the President of the Republic of Srpska Milorad Dodik
with the blessing of the Patriarch of Serbia Mr. Porfirio.

Patrons are the Ministry of Health and Social Protection in the Government of the Republic of Srpska as well as
Ministry of Science and Technology Development and Higher Education in the Government of the Republic of Srpska.
Organized by:
Faculty of Medicine, Foča
Faculty of Medicine, Banja Luka
Partner organizations:
Association of Doctors of Medicine of the Republic of Srpska
Association of cardiologists of the Republic of Srpska
Association of endocrinologists and diabetologists of the Republic of Srpska
Association of Neurologists of the Republic of Srpska
Association of Family Medicine Doctors of the Republic of Srpska
Association of pulmonologists of the Republic of Srpska

15 – 17 Mart 2024
Etno selo Stanišići, Bijeljina, RS, BiH

Image
Image
Image
Image

Pismo dobrodošlice | Welcome letter

Poštovane koleginice i kolege, dragi prijatelji,

Veliko nam je zadovoljstvo da Vas pozovemo na zajednički rad i druženje na Trećem Međunarodnom Kongresu HISPA i ISVH " Zaštita srca i krvnih sudova – svjetski rezultati u regionalnom okruženju – uspjeh HISPA programa " u organizaciji JZU Bolnice “Sveti Vračevi”, udruženja HISPA i udruženja ISVH, koji se održava u Bijeljini od 15. do 17. marta 2024. godine u Semberskom Salašu , Stanišićima i JZU Bolnici „Sveti Vračevi“ u Bijeljini.

Generalni pokrovitelj kongresa je Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, dok se kongres održava uz blagoslov Njegove Svetosti Patrijarha srpskog gospodina Porfirija.

Pokrovitelji kongresa su Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske.

Kongres je po drugi put organizovan u Bijeljini koja je izrasla u regionalni centar organizacije naučnih skupova ne samo da ispuni rastuće zahtjeve članova HISPA udruženja u vezi struke, nauke, druženja, već i da pokaže svjetske rezultate HISPA-e u regionalnom okruženju na polju prevencije, liječenja i rehabilitacije kardiovaskularnih bolesti.

I ove godine se okupljamo u Bijeljini da razmjenjujemo ideje i iskustva i da se družimo sa kolegama iz svih krajeva regiona i svijeta. Ono što uvijek sa ponosom ističemo je moto naših kongresa: „Nauka primjenjena u kliničkoj praksi“.

Program Kongresa će biti akreditovan od strane Zdravstvenog savjeta Republike Srpske kao Međunarodni kongres.

Ovim putem Vas pozivamo da uzmete aktivno učešće na Kongresu slanjem radova na engleskom jeziku u cjelini i/ili apstrakta koji će nakon recenzije biti objavljen u časopisu Biomedicinska Istraživanja iz Foče. Molimo Vas da originalne radove pošaljete najkasnije do 5.marta 2024.godine tehničkom realizatoru Kongresa ili prijavite na „website“ Kongresa. Registracioni formular možete preuzeti na sajtu Kongresa. Detaljne informacije o Kongresu možete naći na website-u kongresa: www.hispa.xyz

Prof. dr Nebojša Tasić Predsednik naučnog odbora kongresa Pomoćnik direktora IKVB “Dedinje”, Beograd, Srbija 
Image
Prof. dr Zlatko Maksimović Predsednik organizacionog odbora kongresa Direktor JZU Bolnice “Sveti Vračevi” Bijeljina, RS
Image

Dear colleagues and friends,

It is with great pleasure that we invite you to join us for the Third International Congress of HISPA and ISVH, "Protection of the Heart and Blood Vessels – Global Achievements in a Regional Context – the Success of the HISPA Program," organized by the Public Health Institution Hospital "Sveti Vračevi", the HISPA association, and the ISVH association. The congress will be held in Bijeljina from March 15th to 17th, 2024, at Semberija Salaš, Stanišići, and the Public Health Institution Hospital "Sveti Vračevi" in Bijeljina.

The congress is honored to have the President of the Republic of Srpska, Milorad Dodik, as its patron, with the congress being held under the auspices of His Holiness the Serbian Patriarch Porfirije.

The congress is supported by the Ministry of Health and Social Welfare of the Republic of Srpska and the Ministry of Science, Technology, and Higher Education of the Republic of Srpska.

For the second time, the congress is being organized in Bijeljina, which has emerged as a regional center for organizing scientific gatherings, not only to meet the growing demands of HISPA association members in terms of profession, science, and socializing but also to showcase the global achievements of HISPA in the regional context in the fields of prevention, treatment, and rehabilitation of cardiovascular diseases.

Once again, we gather in Bijeljina this year to exchange ideas and experiences and to socialize with colleagues from all corners of the region and the world. We proudly emphasize the motto of our congress: "Science Applied in Clinical Practice."

The Congress Program will be accredited by the Health Council of the Republic of Srpska as an International Congress.

We hereby invite you to actively participate in the Congress by submitting papers in English in full or abstracts, which will be published in the Biomedical Research Journal from Foča after review. Please submit original papers no later than March 5th, 2024, to the technical organizer of the Congress or register on the Congress website. The registration form can be downloaded from the Congress website. Detailed information about the Congress can be found on the Congress website: www.hispa.xyz

Prof. Dr. Nebojša Tasić President of the Scientific Committee of the Congress Assistant Director of the Institute for Cardiovascular Diseases "Dedinje", Belgrade, Serbia

Image

Prof. Dr. Zlatko Maksimović President of the Organizing Committee of the Congress Director of the Public Health Institution Hospital "Sveti Vračevi" Bijeljina, RS

Image

Informacije | Info

Udruženje centara za hipertenziju, prevenciju infarkta i šloga HISPA

Hypertension, Infarction and Stroke Prevention Association HISPA

----------------------------------------

JZU Bolnica “Sveti Vračevi” Bijeljina, RS

PHI Hospital “Sveti Vračevi” Bijeljina, RS

----------------------------------------

Međunarodno Udruženje za Vaskularno Zdravlje – ISVH

International Society for Vascular Health - ISVH